Заложник на дълга ли е световната икономика?

Заложник на дълга ли е световната икономика? Гост: Павел Бандилов, изпълнителен директор на БПД Индустриален ФНИ АДСИЦ.