Световен ден на осведомеността за аутизъм – адекватни ли са грижите на институциите?

2 април е Световен ден на осведомеността за аутизъм. Колко деца у нас са диагностицирани с това състояние, адекватни ли са грижите на институциите и необходими ли са законови промени?