Видео

  • Емисии
  • Новини
  • Предавания

27.01.2021ИПИ: COVID 19 задълбочи тенденциите на икономически различия между отделните региони у нас

Кризата, предизвикана от пандемията, е задълбочила икономическите различия между София и останалите региони на страната и е довела до срив в заетостта през миналата година, сочи редовното годишно изследване на Института за пазарна икономика, което ежегодно анализира икономическото, социалното и демографското развитие на областите. Акцент в него са местните пазари на труда и ефектите от пандемията. Изследването представя икономическото и социалното състояние на отделните области в страната. Регионалните профили на ИПИ отчитат 64 индикатора, които дават най-близка до реалната картина в 28-те области на страната и позволяват да се анализират в детайли регионалното развитие и предизвикателствата пред местните власти. Заради Covid кризата фокусът …