• Програмата

  •  

Програма на "ТВ „ЕВРОПА" за седмицата 22.05. - 28.05.2017 г.


ПОНЕДЕЛНИК - 22.05.


06.30 ч. - „ Европа сутрин" - сутрешен блок
09.00 ч. - новини
09.15 ч. - Спорт
09.30 ч. - Новини
09:45ч.- прогноза за времето и спорт
10.00 ч. - новини
10.10 ч. - Прогноза за времето
10.15 ч - Топ шоп
10.30 ч. - новини
10.40 ч. - "Авторевю"
11.00 ч. - Новини
11.15ч. - Топшоп
11.30ч. - Новини
11.45 ч. - Телестар
12.00 ч. - Новини
12.15 ч. - Топ шоп
12.30 ч. - новини
12.45 ч. - прогноза за времето и спорт
13.00 ч. -Централни обедни Новини
13.25 ч. - Прогноза за времето
13.30 ч. - новини
13.35 ч. - Спорт
13.45 ч. - Телестар
14.00 ч. - Новини
14.15ч. - „В обектива"
14.30 ч. - новини
14.45 ч. - Топ шоп
15.00 ч. - Новини
15.15 ч. - „В обектива"
15.30 ч. - новини
15.35 ч. - Спорт
15.45 ч. - Телепазар
16.00 ч. - Новини
16.10 ч. - Спорт
16.15 ч. - Телевизионен пазар
16.30 ч. - новини
16.35 ч. - Спорт
16.45 ч. - Телестар
17.00 ч. - Новини
17.25 ч. - Прогноза за времето
17.30 ч. - новини
17.35 ч. - Темите - публицистика
18.00 ч. - Новини
18.10 ч. - Бизнес темите
18.30 ч. -Централна емисия Новини
19.15 ч. - прогноза за времето и спорт
19.30 ч. - новини
19.50 ч. - Спорт
20.00 ч. - Новини
20.10 ч. - Темите - публицистика
20.30 ч. - новини
20.40 ч. - Бизнес темите
21.00 ч. - Вечерни Новини
21.45 ч. - прогноза за времето и спорт
22.00 ч. - Новини
22.20 ч. - Спорт
22.30 ч. - новини
22.45 ч. - Спорт
23.00 ч. - Вечерен новинарски блок
00.00 - 05.00 ч. - Нощен информационен блок

 


ВТОРНИК - 23.05.


06.30 ч. - „ Европа сутрин" - сутрешен блок
09.00 ч. - новини
09.15 ч. - Спорт
09.30 ч. - Новини
09:45ч.- прогноза за времето и спорт
10.00 ч. - Новини
10.10 ч. - Прогноза за времето
10.15 ч - Топ шоп
10.30 ч. - новини
10.50 ч. - Спорт
11.00 ч. - Новини
11.15ч. - Топшоп
11.30ч. - Новини
11.45 ч. - Телестар
12.00 ч. - Новини
12.15 ч. - Топ шоп
12.30 ч. - новини
12.35 ч. - Спорт
12.45 ч. - прогноза за времето и спорт
13.00 ч. -Централни обедни Новини
13.25 ч. - Прогноза за времето
13.30 ч. - новини
13.35 ч. - Спорт
13.45 ч. - Телестар
14.00 ч. - Новини
14.15ч. - „В обектива"
14.30 ч. - новини
14.45 ч. - Топ шоп
15.00 ч. - Новини
15.15 ч. -„В обектива"
15.30 ч. - новини
15.35 ч. - Спорт
15.45 ч. - Телепазар
16.00 ч. - Новини
16.10 ч. - Прогноза за времето
16.15 ч. - Телевизионен пазар
16.30 ч. - новини
16.35 ч. - Спорт
16.45 ч. - Телестар
17.00 ч. - Новини
17.25 ч. - Прогноза за времето
17.30 ч. - новини
17.35 ч. - Темите - публицистика
18.00 ч. - Новини
18.10 ч. - Бизнес темите
18.30 ч. - Централна емисия Новини
19.15 ч. - Прогноза за времето
19.20 ч. - Спорт
19.30 ч. - новини
19.45 ч. - Спорт
20.00 ч. - Новини
20.10 ч. - Темите - публицистика
20.30 ч. - новини
20.40 ч. - Бизнес темите
21.00 ч. - Вечерни Новини
21.45 ч. - прогноза за времето и спорт
22.00 ч. - Новини
22.20 ч. - Спорт
22.30 ч. - новини
22.45 ч. - Спорт
23.00 ч. - Вечерен новинарски блок
24.00 - 05.00 ч. - Нощен новинарски информационен блок

 


СРЯДА - 24.05.


06.30 ч. - „ Европа сутрин" - сутрешен блок
09.00 ч. - новини
09.15 ч. - Спорт
09.30 ч. - Новини
09:45ч.- прогноза за времето и спорт
10.00 ч. - Новни
10.10 ч. - Прогноза за времето
10.15 ч - Топ шоп
10.30 ч. - новини
10.40 ч. - "Европространство"
11.00 ч. - Новини
11.15ч. - Топшоп
11.30ч. - Новини
11.45 ч. - Телестар
12.00 ч. - Новини
12.15 ч. - Топ шоп
12.30 ч. - новини
12.35 ч. - Прогноза за времето
12.45 ч. - прогноза за времето и спорт
13.00 ч. - Централни обедни Новини
13.25 ч. - Прогноза за времето
13.30 ч. - новини
13.35 ч. - Спорт
13.45 ч. - Телестар
14.00 ч. - Новини
14.15ч. - „В обектива"
14.30 ч. - новини
14.45 ч. - Топ шоп
15.00 ч. - Новини
15.15 ч. - „В обектива"
15.30 ч. - новини
15.45 ч. - Телепазар
16.00 ч. - Новини
16.10 ч. - Прогноза за времето
16.15 ч. - Телевизионен пазар
16.30 ч. - новини
16.35 ч. - Спорт
16.45 ч. - Телестар
17.00 ч. - Новини
17.25 ч. - Прогноза за времето
17.30 ч. - новини
17.35 ч. - Темите - публицистика
18.00 ч. - Връчване на наградата на ТВ Европа- на живо
18.40 ч. - Бизнес темите
19.00 ч. - Централна емисия Новини
19.15 ч. - Прогноза за времето
19.20 ч. - Спорт
19.30 ч. - новини
19.45 ч. - Спорт
20.00 ч. - Новини
20.10 ч. - Темите - публицистика
20.30 ч. - новини
20.40 ч. - Бизнес темите
21.00 ч. - Вечерни Новини
21.45 ч. - прогноза за времето и спорт
22.00 ч. - Новини
22.20 ч. - Спорт
22.30 ч. - новини
22.45 ч. - Спорт
23.00 ч. - Вечерен новинарски блок
24.00 - 05.00 ч. - Нощен новинарски информационен блок

 


ЧЕТВЪРТЪК - 25.05.


06.30 ч. - „ Европа сутрин" - сутрешен блок
09.00 ч. - новини
09.15 ч. - Спорт
09.30 ч. - Новини
09:45ч.- прогноза за времето и спорт
10.00 ч. - Новини
10.10 ч. - Прогноза за времето
10.15 ч - Топ шоп
10.30 ч. - новини
10.40 ч. - Бъдете здрави
11.00 ч. - Новини
11.15ч. - Топшоп
11.30ч. - Новини
11.45 ч - Телестар
12.00 ч. - Новини
12.15 ч. - Топ шоп
12.30 ч. - новини
12.45 ч. - прогноза за времето и спорт
13.00 ч. - Централни обедни Новини
13.25 ч. - Прогноза за времето
13.30 ч. - новини
13.35 ч. - Спорт
13.45 ч. - Телестар
14.00 ч. - Новини
14.15ч. - „В обектива"
14.30 ч. - новини
14.45 ч. - Топ шоп
15.00 ч. - Новини
15.15 ч. -„В обектива"
15.30 ч. - новини
15.45 ч. - Телепазар
16.00 ч. - Новини
16.10 ч. - Прогноза за времето
16.15 ч. - Телевизионен пазар
16.30 ч. - новини
16.35 ч. - Спорт
16.45 ч. - Телестар
17.00 ч. - Новини
17.25 ч. - Прогноза за времето
17.30 ч. - новини
17.35 ч. - Темите - публицистика
18.00 ч. - Новини
18.10 ч. - Бизнес темите
18.30 ч. - Централна емисия Новини
19.15 ч. - Прогноза за времето
19.20 ч. - Спорт
19.30 ч. - новини
19.45 ч. - Спорт
20.00 ч. - Новини
20.10 ч. - Темите - публицистика
20.30 ч. - новини
20.40 ч. - Бизнес темите
21.00 ч. - Вечерни Новини
21.45 ч. - прогноза за времето и спорт
22.00 ч. - Новини
22.20 ч. - Спорт
22.30 ч. - новини
22.45 ч. - Спорт
23.00 ч. - Вечерен новинарски блок
24.00 - 05.00 ч. - Нощен новинарски информационен блок

 

 

 

 

ПЕТЪК - 26.05.


06.30 ч. - „ Европа сутрин" - сутрешен блок
09.00 ч. - новини
09.15 ч. - Спорт
09.30 ч. - Новини
09:45ч.- прогноза за времето и спорт
10.00 ч. - Новини
10.10 ч. - Прогноза за времето
10.15 ч - Топ шоп
10.30 ч. - новини
10.40 ч. -„ Евромакс"
11.00 ч. - Новини
11.15ч. - Топшоп
11.30ч. - Новини
11.45 ч. - Телестар
12.00 ч. - Новини
12.15 ч. - Топ шоп
12.30 ч. - новини
12.45 ч. - прогноза за времето и спорт
12.55 ч. - Прогноза за времето
13.00 ч. - Централни обедни Новини
13.25 ч. - Прогноза за времето
13.30 ч. - новини
13.45 ч. - Телестар
14.00 ч. - Новини
14.15ч. - „В обектива"
14.30 ч. - новини
14.45 ч. - Топ шоп
15.00 ч. - Новини
15.15 ч. - „В обектива"
15.30 ч. - новини
15.45 ч.- Телепазар
16.00 ч. - Новини
16.10 ч. - Прогноза за времето
16.15 ч. - Телевизионен пазар
16.30 ч. - новини
16.35 ч. - Спорт
16.45 ч. -Телестар
17.00 ч. - Новини
17.25 ч. - Прогноза за времето
17.30 ч. - новини
17.35 ч. - Темите - публицистика
18.00 ч. - Новини
18.10 ч. - Бизнес темите
18.30 ч. - Централна емисия Новини
19.15 ч. - Прогноза за времето
19.20 ч. - Спорт
19.30 ч. - новини
19.40 ч. - „Бъдете здрави"
20.00 ч. - Новини
20.10 ч. - Темите - публицистика
20.30 ч. - новини
20.40 ч. - Бизнес темите
21.00 ч. - Вечерни Новини
21.45 ч. - прогноза за времето и спорт
22.00 ч. - Новини
22.20 ч. - прогноза за времето и спорт
22.30 ч. - новини
23.00 ч. - Вечерен новинарски блок
24.00 - 05.00 ч. - Нощен новинарски информационен блок

 


СЪБОТА - 27.05.


05.00 ч. - "Сутрешен информационен блок на ТВ "Европа"
07.30 ч. - „ Европа сутрин" - сутрешен блок
10.00 ч. - Новини
10.15 ч. - Телестар
10.30 ч. - новини
10:40 ч. - Авторевю - предаване за автомобили
11.00 ч. - Новини
11.25ч. - Времето
11.30ч. - Новини
11.45 ч. - Телестар
12.00 ч. - Новини
12.20 ч. - Спорт
12.30 ч. - новини
12.45 ч. - „В обектива"
13.00 ч. - Централни обедни Новини
13.25 ч. - Прогноза за времето
13.30 ч. - новини
13.40 ч. - Спорт
14.00 ч. - Новини
14.15ч. - „В обектива"
14.30 ч. - новини
14.45 ч. - прогноза за времето и спорт
15.00 ч. - Новини
15.15 ч. - „Ексклузивно" - публицистика
16.00 ч. - Новини
16.15 ч. - прогноза за времето и спорт
17.00 ч. - Новини
17.25 ч. - Прогноза за времето
17.30 ч. - новини
17.35 ч. -„В обектива"
18.00 ч. - Новини
18.15 ч. - „В обектива"
18.30 ч. - Централна емисия Новини
19.15 ч. - „Ексклузивно" - публицистика
20.00 ч. - Новини
20.20 ч. - Спорт
20.25 ч. - „В обектива"
20.30 ч. - новини
20.40 ч. - Кариера
21.00 ч. - Вечерни Новини
21.45 ч. - прогноза за времето и спорт
22.00 ч. - Новини
22.10 ч. - Спорт
22.30 ч. - новини
22.40 ч. - Евромакс
23.00 ч. - Вечерен новинарски блок
24.00 ч. - 05.00 ч. - Нощен новинарски информационен блок

 

 

 


НЕДЕЛЯ - 28.05.


05.00 ч. - "Сутрешен информационен блок на ТВ "Европа"
07.30 ч. - „ Европа сутрин" - сутрешен блок
10.00 ч. - Новини
10.10 ч. - Прогноза за времето
10.15 ч. - Телестар
10.30 ч. - новини
10.35 ч. - „Кариера"
11.00 ч. - Новини
11.25ч. - Времето
11.30ч. - Новини
11.45 ч. - Спорт
12.00 ч. - Новини
12.10 ч. - „В обектива"
12.30 ч. - новини
12.45 ч. - „Интервю на деня"
13.00 ч. - Централни обедни Новини
13.25 ч - Прогноза за времето
13.30 ч. - новини
13.45 ч. - Спорт
14.00 ч. - Новини
14.15ч. - „В обектива"
14.30 ч. - новини
14.45 ч. - прогноза за времето и спорт
15.00 ч. - Новини
15.25 ч. - прогноза за времето
15.30 ч. - новини
15.35 ч. - прогноза за времето и спорт
16.00 ч. - Новини
16.15 ч. - Спорт
16.30 ч. - новини
16.40 ч. - Бъдете здрави - здравно предаване
17.00 ч. - Новини
17.25 ч. - Прогноза за времето
17.30 ч. - Hовини
17.45 ч. - Спорт
18.00 ч. - Новини
18.15 ч. - Времето
18.30 ч. - Централна емисия Новини
19.10 ч. - „Европространство"
19.30 ч. - Новини
19.40 ч. - Евромакс
20.00 ч. - Новини
20.20 ч. - Спорт
20.30 ч. - новини
20.40 ч. - „В обектива"
21.00 ч. - Вечерни Новини
21.45 ч. - прогноза за времето и спорт
22.00 ч. - Новини
22.20 ч. - Спорт
22.30 ч. - новини
22.40 ч. - Авторевю- предаване за автомобили
23.00 ч. - Вечерен новинарски блок
24.00 ч. - 05.00 ч. - Нощен новинарски информационен блок