• Преглед на новина
  •  

21.април.2017 / 16:05

Средната работна заплата отбелязва значителен ръст през 2016г.

Средната работна заплата отбелязва ръст от 9,6 на сто за една година, сочат предварителните данни на НСИ. От 878 лв. през 2015г. тя достига до 962 лв. за 2016г. Предварителните данни на института показват, че през декември средната брутна месечна работна заплата е била - 1012 лв Най-високи средни равнища на заплатите се регистрират в София ,Стара Загора и Варна. С най-бързи темпове пък се е увеличило заплащането в Хасково, Монтана и Перник.

Средната работна заплата у нас за миналата година е била почти 1000лв., според данните на Националния статистически институт. През октомври средната брутна месечна работна заплата е била в размер на 982 лв., през ноември – 974 лв. и през декември - 1012. При средна стойност от 878 лв за 2015г. тя е достигнала до 962лв. Основен принос за този ръст има частният сектор, при който средната работна заплата се е увеличила с 10,5%, докато обществения сектор регистрира по-нисък ръст от 6,4 на сто. Броят на наетите в частния сектор пък е нарастнал с над 15 000 души.
По-голям ръст в заплащането на труда през миналата година са отбелязали като цяло по-ниско платените сектори като "Преработващата промишленост", "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети", "Хотелиерство и ресторантиорство". Със средни заплати над 1,2 пъти са 26 икономически дейности. Първите 3 са: Информационни технологии-3002 лв., Въздушен транспорт-2807 лв., Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване-2072 лв. Най-висока средна заплата получават работещите в София - 1302 лв., Стара Загора - 940 лв., Варна - 923лв.
Най-висок ръст отбелязва средната работна заплата в Хасково от 618 лв. за 2015 става 710 лв. през 2016г., в Добрич - 674 става 770 лв., а в Монтана - от 664 през 2015 става 760 лв. през 2016г.


обратно нагоре
« Предишна123456789