• Контакти

 •  
 • Студио София:
  Адрес: София 1700, бул."Симеоновско шосе" №88, ет.1
  Телефон: +359 2 97 97 044
  Факс: +359 2 97 97 044
  Имейл: office@tvevropa.com
 • Отдел "Реклама и продажби":
  Адрес: София 1700, бул. "Симеоновско шосе" № 88, ет.2
  Телефон: +359 2 973 35 41
  Факс: +359 2 971 50 16
  Имейл: reklama@tvevropa.com
 • Студио Пловдив:
  Адрес: Пловдив 4000, бул. 'Иван Вазов" 42
  Имейл: plovdiv@tvevropa.com
 • Съвет за електронни медии - СЕМ:
  Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69
  Телефон: 02/ 9708810
  Факс: 02/ 9733769
  Имейл: office@cem.bg

Emil Stoyanov – Chairman of the Board Емил Стоянов
Председател на Съвета на директорите и основател на Телевизия "Европа"
office@tvevropa.com


Ivan Katsarski – Executive director Иван Кацарски
Изпълнителен директор

ivan.katsarski@tvevropa.com


Nikoleta Stoycheva – News director Николета Стойчева
Директор "Новини"

nikoleta.stoycheva@tvevropa.com


Lubomir Popov – Program director Любомир Попов
Програмен директор

popov@tvevropa.com


Emil Topchev - Commercial Director Емил Топчев
Търговски директор

еtopchev@tvevropa.com