• Контакти

  •  
  • Студио София:
    Адрес: София 1700, бул."Симеоновско шосе" №88, ет.1
    Телефон: +359 2 97 97 044
    Факс: +359 2 97 97 044
    Имейл: office@tvevropa.com
  • Отдел "Реклама и продажби":
    Адрес: София 1700, бул. "Симеоновско шосе" № 88, ет.2
    Телефон: +359 2 973 35 41
    Факс: +359 2 971 50 16
    Имейл: reklama@tvevropa.com
  • Студио Пловдив:
    Адрес: Пловдив 4000, бул. 'Иван Вазов" 42
    Имейл: plovdiv@tvevropa.com
  • Съвет за електронни медии - СЕМ:
    Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69
    Телефон: 02/ 9708810
    Факс: 02/ 9733769
    Имейл: office@cem.bg

Emil Stoyanov – Chairman of the Board Емил Стоянов
Председател на Съвета на директорите и основател на Телевизия "Европа"
office@tvevropa.com


Ivan Katsarski – Executive director Иван Кацарски
Изпълнителен директор

ivan.katsarski@tvevropa.com


Nikoleta Stoycheva – News director Николета Стойчева
Директор "Новини"

nikoleta.stoycheva@tvevropa.com


Lubomir Popov – Program director Любомир Попов
Програмен директор

popov@tvevropa.com


Emil Topchev - Commercial Director Емил Топчев
Търговски директор

еtopchev@tvevropa.com